Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Вільгельм Онкен

Михайло Грушевський

В серпні умер один з голосніших німецьких істориків Вільгельм Онкен. Популярність його полягала на колективнім історичнім видавництві «Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen», яку він в співробітництві з численними іншими істориками публікував в р. 1878 – 1894.

Зрештою ж, науковий доробок пок[ійного] історика невеликий. Перші праці його належали до старинної (грецької) історії; пізніше звернувся до новішої історії Німеччини, являючися гарячим приклонником Пруссії і відновленої Германії. Такі його праці: Oesterreich und Preussen im Befreiungskriege (1876– 1879); Das Zeitalter Friedrichs d[er] Grossen (1881 – 1883); Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreichs und des Befreiungskrieges (1884 – 1886); Das Zeitalter Kaiser Wilhelms I (1890 – 1892). Остатні три праці вийшли в згаданім колективнім видавництві Онкена.


Примітки

Публікується за виданням: М.І. [Грушевський М. Вільгельм Онкен. Некролог] // ЛНВ. – Львів, 1905. – Т. XXXI. – Кн. X. – С. 275. При друці криптоніма припущена помилка: замість «І.Г» мало бути «Г.М.» (Дей О. Словник українських псевдонімів (XVI–XX ст.). – К., 1969. – С. 235).

Вільгельм Онкен (Wilhelm Oncken) – (народився 19.12.1838 у Гайдельберзі (Heidelberg) – помер 11.08.1905) – німецький історик та політичний діяч. У 1874 – 1877 pp. був депутатом у німецькому рейхстазі від націонал-ліберальної партії. З 1870 р. – ординарний професор у Ґібені (Gieben). У подальшій своїй науковій роботі зосередився на виданні та редагуванні серії «Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen».

Література: Haller J. Wilhelm Oncken // Biograhsche Jahrbucher. – Berlin, 1907. – Bd. 10. – S. 253 – 255.

…колективнім історичнім видавництві «Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen» – це видання виходило в 1879 – 1893 pp. У ньому були надруковані 44 томи історичних праць, серед них три монографії Вільгельма Онкена: Das Zeitalter Friedrichs des Grossen. – Berlin, 1881 – 1882. – Bd. 1 – 2; Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches und der Befreiungskriege. – Berlin, 1884 – 1886. – Bd. 1 – 2; Das Zeitalter des Kaisers Wilhelm. – Berlin, 1890 – 1892. – Bd. 1 – 2.

Перші праці його належали до старинної (грецької) історії – він автор кількох історичних праць з античної історії, див.: Sokrates und Athen. – Berlin, 1862; Athen und Hellas. – Berlin, 1865 – 1866. – Bd. 1 – 2; Die Staatslehre des Aristoteles. – Berlin, 1870 – 1875. – Bd. 1 – 2.

Mирон Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 595.