Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

В.Лесевич. Евгений Павлович Гребенка

Михайло Грушевський

Опыт характеристики («Русская мысль», 1904, І, стр. 131 – 156, II, стр. 29 – 43)

Ся сильветка варта особливої уваги. Автор характеризує Гребінку як літерата й літературного ремісника. Літератом, поетом був він у своїх українських творах ранніх літ, ремісником, «ліверантом журнального баляста» став він в петербурзький період своєї діяльності; автор з великим співчуттям говорить про перше й з великою зневагою про друге.

Заразом дуже з’їдливо, але дуже інтересно, з повним знанням тої сфери, з якої Гребінка вийшов, і тої, де він потім (в Петербурзі) обертався (і ту, і сю автор знає з власного життя, як земляк Гребінки й петербурзький вихованець), – характеризує він Гребінку як одного з тих «хохликів», практиків життя і жерців кар’єри, що своєю торговлею «українським домашнім промислом», незносним, солодкавим українофільством і удаваною міною наївних провінціалів виробили серед російських літератів і суспільності ту прикру, зневажливу репутацію українців і українства, яка держиться серед них і досі. Стаття д. Лесевича має характер дуже цінного історичного коментаря.


Примітки

Перша публікація: ЗНТШ. – 1905. – Т. 63. – С. 29.

Подається за першодруком.

у своїх українських творах ранніх літ – початок літературної творчості Є.Гребінки припадає на роки навчання в Ніжинській гімназії вищих наук (закінчив у 1831 p.), де він брав участь у рукописних журналах та альманахах. У гімназії написана єдина його п’єса «В чужие сани не садись», чимало прозових та поетичних творів, перші байки, розпочатий поеми О.Пушкіна «Полтава». До від’їзду в Петербург Є.Гребінка написав більшість байок (перше видання 1834 p.), які принесли йому найбільшу славу.

в петербурзький період своєї діяльності – у Петербурзі Є. Гребінка жив з 1834 p., працював на чиновницькій, а згодом – на викладацькій службах. Спілкувався з видатними літераторами, був співробітником літературної преси, створив гурток, який об’єднував українську мистецьку і літературну інтелігенцію. У 1836 р. познайомився з Т.Шевченком, сприяв виданню «Кобзаря» 1840 р. Випустив альманах «Ластівка» (1841). З цього переліку бачимо, що діяльність Є.Гребінки в Петербурзі не варто оцінювати так однозначно негативно, як це пропонує В.Лесевич.

як земляк Гребінки й петербурзький вихованець – В.Лесевич родом з с.Денисівка (тепер Оржицького р-ну Полтавської обл.), Є.Гребінка – з хутора Убіжище (тепер с.Мар’янівка Гребінківського р-ну Полтавської обл.). Після київської гімназії В.Лесевич закінчив у Петербурзі Військово-інженерне училище та Академію Генштабу.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 301.