Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.01.1914 р. До М. Грушевського

Львів 1/1.1914

Варіанти тексту

Поклін і щире поздоровленнє поздоровлення посилає кружок приятелів і учеників

Іван Джиджора

Мик.Залізняк

Мих.Мочульський

Волод. Дорошенко

Дермаль

М.Федюш[ка]

В.Герасимчук


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 446, арк. 2 – 2 зв.). Поштова картка видова з зимовим пейзажем. Адресована: «Київ, Паньківська, 9, кв. 12». Штемпелі Львова (2.1.14) та Києва (21.12.13). Поздоровлення зберігається у справі листів А.Дермаля до М.Грушевського. Написано рукою І.Джиджори.

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 279.