Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.12.1911 р. До М. Грушевського

Львів У Львові 4.XII.911

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

З сердечною радістю насамперед поздоровляю П. Професора з вибором в члени Чеської академії наук. Роблю се з тим більшою втіхою, що сей вибір є почасти відповідю відповіддю на питання, які останніми [часами] П. Професора мучили: чи не замовчують припадково нашої науки і її репрезентанта. Посилаю при тім дотичний лист Кадлєца, бо в нім є порушені ще й инші інші справи, як, напр., рецензія на «Історію».

Посилаю також якусь від когось в якійсь справі кореспондентку, бо нічого з неї не розумію. Иншої Іншої кореспонденції, не вчисляючи картки Славінського з повідомленнєм повідомленням про виїзд з Петербурга (Leysin-village, Les Fręnes, 5) і листа того маніяка з Коломиї Рибчука, що просить П. Професора вступити з ним разом в боротьбу проти Шкільного союза – нема ніякої, через те не було що висилати.

З місячної платні П. Проф. вже я заплатив 300 к[орон] a conto рахунку (весь рахунок 913 к[орон] 40 с[отиків], заплачено дотепер 500 к[орон], лишається 413 к[орон] 40 с[отиків], на домові видатки поки що 100 к[орон], а решту розділимо з П[ан]ною Ольдзею «смотря по обстоятельства[м]». Завтра (вівторок) даю кінець статі статті. Дома і в Т[оварист]ві поки що усе благополучно.

De politicis нічого особливо нового; було пару (дві) конференції з презідією президією польського Koła, одначе вони ні до чого не доведуть, Сойм скликаний буде на 12 січня 1912 p., і потім зараз сподіються сподіваються його розв’язання. У «нас» робляться вже приготовання приготування до виборів.

В[исоко]п[оважаним] Марії Сильвестровні Сильвестрівні і Катерині Михайловні Михайлівні теж поздоровленнє поздоровлення з вибором П. Професора і мій поклін. Посилаю при тім лист, який я посовістився отвирати.

З глибоким поважаннєм поважанням

Іван Джиджора

P.S. Думаю, що добре буде дати завтра звістку в «Ділі».


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447. арк. 273 – 273 зв.). Перша сторінка листа написана на бланку редакції «Записок Наукового товариства ім. Шевченка» (Львів, ул. Супінського, 17). В кінці листа на арк. 273 зв. дописка олівцем рукою Марії Сильвестрівни: «І ми сердечно поздоровляємо! Спішу на почту пошту! Па! Твої дівчаточк[и]. Картку одержали». Дописка зроблена перед тим, як переслати отриману звістку Михайлові Сергієвичу до Петербурга. Про це вона сповістила І.Джиджору з Києва 27 листопада (ст. ст.) 1911 p.: «Дуже дякую за повідомленнє повідомлення про вибір Чеською Акад[емією]; я лист Ваш відослала відіслала М.С. в Петербург» (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 18 – 19).

…поздоровляю П. Професора з вибором в члени Чеської академії наук. – Лист К.Кадлєца від 1 грудня (н. ст.) 1911 р. з повідомленням про обрання М.Грушевського членом Чеської академії наук зберігається: ЦДІАК України, ф. 125, оп. 1, спр. 508, с. 32 – 34. Насправді вибори М.Грушевського членом Чеської академії наук не були затверджені цісарем, тому український вчений у лютому 1914 р. був обраний членом найстаршого чеського наукового товариства. Див. коментар до листа І.Джиджори від 24 (11) січня 1914 р.

…не вчисляючи картки Славінського з повідомленнєм повідомленням про виїзд з Петербурга… – Поштова картка Максима Антоновича Славинського від 20 (7) листопада 1911 р. зберігається в ЦДІАК України (ф. 1235, оп. 1, спр. 753, с. 48 – 49). Адресована на львівську адресу М.Грушевського з повідомленням про терміновий від’їзд з Петербурга та зазначенням нової адреси.

…листа того маніяка з Коломиї Рибчука… – Згаданий лист від 14 (1) листопада 1911 р. зберігається: Там само, спр. 312, с. 5 – 16. У розлогому листі П.Рибчук розповідає про свою педагогічно-громадську діяльність у Коломиї, нарікаючи на бюрократичні та фінансові порушення з боку управи Руського товариства педагогічного та Краєвого шкільного союзу.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 233.