Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Остатня кутя» (1884 р.)

Михайло Грушевський – «Остатня кутя»…

Сторінка автографа 3-го розділу повісті М. С. Грушевського «Остатня кутя» (3 – 6 січня 1884 р.) з правками І. С. Нечуя-Левицького

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 262, арк. 108.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 149.