Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Україна» (1883 р.)

Михайло Грушевський - «Україна» (1883…

Перша сторінка автографа вірша М. С. Грушевського «Україна» (19 листопада 1883 р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 260, арк. 20 звор.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 49.