Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Малороссия в своей словесности» (1883 р.)

Михайло Грушевський – «Малороссия в…

Сторінка автографа реферативної статті М. С. Грушевського «Малороссия в своей словесности» (26 лютого 1883 р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 260, арк. 18 звор.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 46.