Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Аркуш начерків (1883 р.)

Михайло Грушевський - Аркуш начерків…

Сторінка з чернеток М. С. Грушевського (1883 р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 260, арк. 55 зв.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 27.