Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поезії М.П.Старицького, 1861-1904

Михайло Грушевський

(Київ, 1908, IV + 471 + V), ціна 2 карб.

Перед нами видання поезій Михайла Петровича Старицького, приладжене ще покійником, але через усякі видавничі й друкарські митарства, так добре звісні кождому, хто мав з сим діло, – видані тільки під четверту річницю його смерті. Покійник зібрав у сім томі свої поетичні писання, виключивши тільки переклади з сербського.

Він поділив поетичний доробок свій на дві частини: «лірика» і «поеми», а в кождім з сих розділів всуміш дав переклади й оригінальні писання, розложивши їх, очевидно, відповідно до настроїв і тем, а не в хронологічнім порядку.

Історику літератури прийдеться пожалувати, що не всюди й подані хронологічні дати і не дано хронологічного покажчика; покійник, очевидно, мав на гадці читача, що буде шукати в сій книжці поетичної, естетичної втіхи, созвучних настроїв і вражень, а не історії творчості покійного поета. Видавці – діти покійника незмінно віддали громадянству нашому сю поетичну спадщину його в тім виді, в якім він її хотів сам дати.

Читач знайде тут справді погоже джерело поетичних утіх, а всі, кого цікавила літературна стать покійного письменика, мають нагоду побачити вперше в однім образі його поетичну творчість, зібрану ув одно з довгого ряду збірників і періодик і доповнену рядом невиданих, не раз дуже цінних писань. Дещо тільки пропустив з друкованого покійник, – очевидно, не хотячи залучати його до свого поетичного дарунку молодшим поколінням.

Видання прикрашене трьома портретами покійника і попереджене коротенечкою статейкою С.Ф.Русової. Виконано чепурно, елегантно; деякі друкарські недогляди – се річ у нас майже ще неминуча. Спасибі дітям покійника за сей коштовний і гарний дарунок нашому письменству.


Примітки

Перша публікація: ЛНВ. – 1908. – Т. 41. – С. 646 – 647.

Подається за першодруком.

переклади з сербського – М.Старицький перекладав твори російських, польських, англійських, німецьких та ін. авторів, окремим великим його доробком були переклади з сербської народної поезії. Більша частина цих текстів вийшла окремо друком: . Переложив М.Старицький. – Ч. 1: Думи юнацькі. – К., 1876. – 420 с.

Видавці – діти покійника – тобто Марія, Людмила (Старицька-Черняхівська) і Оксана (Стешенко).

з довгого ряду збірників – до головних прижиттєвих збірників здебільшого перекладних творів М.Старицького належать: З давнього зшитку. Пісні і думи. – Ч. І: Переклади. – К., 1881. – 145 с; З давнього зшитку. Пісні і думи. – Ч. II. – К., 1883. – 182 с.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 306.