Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Передмова до першого видання

Михайло Грушевський

Досі ми не маємо науково зробленої історії українсько-руського народу, що обіймала б весь час його історичного існування. Через се моя праця, які б не були її недостачі, повинна бути корисною. Її загальний план дав я нижче, у вступній главі, а вихід дальших томів буде залежати від обставин моєї роботи. Принаймні ближчі томи надіюсь я дати в короткім часі.

Я з початку мав замір дати книжку більш популярну, приступну для як найширших кругів нашої суспільності. Приглянувшись ближче, я перемінив намір: в сучаснім стані нашої науки мені здався далеко потрібнішим строго науковий курс, що міг би вводити в науку і знайомити з сучасним станом питань нашої історії; се й мав я на оці. Але при тім мені хотілося зробити свою працю, не ухибляючи її науковості, скільки можна приступною і для ширшої публіки; для того все спеціальніше виносив я в нотки, а їх подав у кінці, зіставивши під текстом тільки чисто інструктивні пояснення. Рівно ж на кінець виніс я спеціальне обговорення двох справ – нашої найдавнішої літописи і норманської теорії початку Русі.

Підмогою при читанні сього тому можуть служити мої «Виїмки з жерел до історії України-Руси» (1895), де зібрані головні тексти з чужих джерел для сього часу. Перед читанням прошу справити похибки, визначені в кінці сього тому, бо деякі з них змінюють текст.

Мені мило, що вихід сеї книги припадає на століття нашого національного відродження; нехай вона буде йому привітом! Вправді невеселий переважно образ дає нам наша історія, сумніший може часом, ніж інші, але суспільність, що має віру в себе, мусить мати і відвагу глянути на неприкрашену правду свого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневіру, а силу. «Увѣсте истину, и истина свободитъ вы!» – сю девізу діячів нашого національного відродження можемо повторити й по п’ятдесятьох літах, додавши тільки «волю» і «працю», як неминучих спутників знання в поході до забезпечення ліпшої будучності свому народу.

Грушівський хутір. 1898, серпень.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К.: Наук. думка, 1994 р., т. 1.