Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 09.1903 р. До М. Грушевського

Поч. вересня 1903 р. Львів

Будьте ласкаві дорогий Мих[айло] Серг[ійович] дасте мені цей том ще раз, як він буде Вам непотрібен.

Напишіть мені також, чи треба якого гноту до машинки спиртової чи ні – і як у загалі її запалювати?

Коли можете прислати Mortillet, то пришліть, бо треба замовити діапозитиви.

Ваш Хв.Вовк


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 389, с.426.

Публікується вперше за автографом. Місце і дату написання встановлено за змістом. М. Грушевський відповів на цей лист на початку вересня 1903 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 198.