Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.03.1913 р. До М. Грушевського

Львів 24.III.1913

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Щойно вислав лист, коли мені принесли з друкарні записку П. Професора, з якої бачу, що короткою звісткою про «забриттє» «забриття» Євшана викликав непорозуміннє непорозуміння і неспокій. Спішу пояснити сю справу.

Євшана справді «асентерували», і дійсно шкода його, але наразі се нічого ні в чім не пошкодить, бо до служби він піде щойно 1 жовтня с[ього] р., а то аж на другий рік в тім же часі, наколи дістане т. зв. Aufschubвідроченнє відрочення служби на рік. Служити йому по закону прийдеться цілий рік, коли не викрутиться яким способом.

Друга книжка ЛНВ, розуміється, вислана вже. Через те про ЛНВ і инші інші справи, ведені Євшаном, П. Проф. можуть бути зовсім спокійні – а там, може, щось видумаємо, як бути далі.

Поданнє Подання я вже вніс, рецензію до «Записок» дам хиба хіба иншу іншу, як зрештою я говорив, бо сеї так скоро не годен зробити.

Марії Сильвестровні Сильвестрівні мій поклін і щире бажаннє бажання гарної весняної погоди в Київ і і подяка за довір’є довір’я в справі посадження щеп. Тільки ж я все-таки просив би вказати бодай приблизно місце, де се має бути, бо я на тім пункті слабше орієнтуюся і загалом не знаюся на тім.

Виказ мешкань і подручників підручників до географії передам через Бойчука або так пришлю, коби тільки Бог поміг мені знайти все те.

Якраз Євшан виладив адреси для розсилки «Історії», то й посилаю їх з сим листом.

Залізнячка поїхала таки, як дізнаюся, до чоловіка. Спис предметів по етнографії трохи продовжила – решта дасть біг бог. Я передам друкарні для вискладання те, що є, і пішлеться пошлеться до міністерства.

Решта все як написано в попереднім листі.

З глибоким поважаннєм поважанням

Ів.Джиджора

P.S. З видавничими плянами планами, розумієть[ся], годжуся вповні.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп 1, спр. 447, арк. 295 – 296).

Місце написання встановлено за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 257 – 258.