Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.09.1904 р. До М. Грушевського

Заставці, п. Голгочі Заставці, 26/9

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Коли я в послідне сего цього року був у П. Професора, П. Професор були ласкаві обіцяти мені свою поміч в справі мого увільненя увільнення від війська. Тепер справді є вигляди на користне корисне полагоджене полагодження сеї справи, лишень потреба мені двох річий речей: грошей і посьвідки посвідки від когось, що дає мені у себе занятє зайняття під час моїх студий студій і платить мені за се стільки, що я можу помогати помагати іще моїй матери матері. Таку посьвідку посвідку (на степли) могли б мені виставити Ви. П. Професор, наприклад, за переписуване переписування старих документів в архіві, за переписуване переписування до друку праць П. Професора, коректу і т. д. з платнею 80 або 100 к[орон] місячно. Така посьвідка посвідка є конечно потрібна як алегат до реклямациї рекламації, яку я вношу. Сего Цього мені потреба найдальше до 29 с[ього] м[ісяця]. Дуже перепрашаю перепрошую за клопіт, але находжусь в такім положеню положенні, що нігде ніде не можу сього дістати, лишень у Вп. П. Професора. Також, наколи б Вп. П. Професор були ласкаві пожичити позичити мені кілька можна гроший грошей, попрошу з тією посьвідкою посвідкою прислати також формуляр скрипту довірного до підпису.

Який оборот возьме візьме ся справа – я зараз Вп. П. Професорови Професорові донесу.

В надії, що Ви. П. Професор не відкажуть моїй просьбі, остаюсь

З глибоким поважаннєм поважанням

Іван Джиджора с[тудент] ф[ілософії]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 331 – 332).

Рік написання встановлено за наступним листом І.Джиджори від 9 жовтня (26 вересня) 1904 р. Уточнено за біографічними відомостями, поданими Іваном Джиджорою в curriculum vitae. Зберігся чорновий автограф, ймовірно, 1910 р., без кінця:

«Підписаний родився в Заставцях пов. Підгаєцького 9 лютого 1880 р. В pp. 1895 – 1902 укінчив І-VIII кл[аси] в ц[ісарсько]-к[оролівській] гімназії в Бучачи Бучачі і в 1902 р. на зимовий семестр вписався на філософічний відділ Львівського університету, вибравши для студій групу історичних наук. На університеті пробув jure – […] до 1907 p.»

Восени 1904 р. Івана Джиджору мобілізували до австрійського війська, тому він пропустив один семестр 1904/1905 навчального року. Служив у полку піхоти у Трієсті на узбережжі Адріатичного моря (на той час його поштова адреса: Johann Dżydżora in Triest Infanterie regiment AC 97. E. Fr. Schüle (ЛНБ, ВР, ф. НТШ-781/1, арк. 1). В архівній справі «Особисті документи Джиджори Івана, студента філософського факультету» збереглася його військова карта, видана в Бережанах 12 жовтня 1905 p., з якої довідуємося про зріст – 170 см (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2196, арк. 1). Детально див.: Пришляк В. Студентські роки Івана Джиджори (1902 – 1907) // На службі Кліо: Зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50 – ліття його наукової діяльности діяльності. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 386.

…грошей і посьвідки від когось, що дає мені у себе занятє під час моїх студий і платить мені за се стільки… – Збереглися документи, які засвідчують, що ще 1903 р. М.Грушевський та НТШ надавали допомогу І.Джиджорі. Так, 25 травня 1903 р. він отримав 25 корон «запомоги» від професора (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 5). 11 грудня 1903 р. Іван звітувався перед НТШ про одержані 80 корон за копіювання 30 аркушів документів. Його посвідку засвідчив М.Грушевський, зазначивши вищу суму:

«Рахунок аркушів стверджую: по три корони за аркуш – належить, отже, дев’ятьдесят корон за відписаннє відписання» (Там само, арк. 4). Крім того, не без участі М.Грушевського, у 1903 р. І.Джиджора отримав з фонду А.Бончевського 200 кор[он] (Зайцева З. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець XIX – початок XX ст.). – К., 2006. – С. 305).

Пам’ятаючи це, І.Джиджора дозволив собі у скрутний час знову звернутися до професора по допомогу.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 57.