Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Святі права» (1917 р.)

Михайло Грушевський - «Святі права»…

Перша сторінка автографа статті М. С. Грушевського «Святі права» (1917 р.)

Оригінал зберігається у Центральному державному історичному архіві України в м. Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 183, с. 1 – 10.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002, т. 4, ч. 1, с. 128.