Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Чи лягаю я пізно…» (1885 р.)

Михайло Грушевський - «Чи лягаю я…

Сторінка з автографами віршів М. С. Грушевського «Чи лягаю я пізно…», «Межи тими очами без ліку…», «Як до тебе йти збираюсь…» (2 грудня [1885] р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 260, арк. 64.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 101.