Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«В младенчестве меня…» (1882 р.)

Михайло Грушевський - «В младенчестве…

Автограф вірша М. С. Грушевського «В младенчестве меня судьба не баловала» (листопад 1882 р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 260, арк. 3.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 37.