Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До І. Джиджори

б/м

Дорогий Іван Миколаєвич!

Щось не маю листа від Вас. Чи знов будете непоправні?

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 141).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 288.