Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

14.03.1920 р. До О. Олеся

Прага 14.ІІІ.920.

Високоповажаний Олександр Іванович!

Дякую за прислану 1 книжку часописи. В ній єсть помилка, що «L’Europe Orientale» перестала виходити. № 9 – 10 за січень 1920 вийшли, а тепер друкується 11 – 2 за лютий. Посилаю відозву, з котрої може схочете дещо вийняти [Маєте там мою празьку адресу.]. Привіт від усіх наших.

Ваш щиро прихильний М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 114, № 16Д).

Місце написання – за змістом.

…за прислану 1 книжку часописи. – Мабуть, йдеться про номер суспільно-літературного журналу «На переломі», редагованого О.Олесем.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 233.